{"item001"}); $testdata = json_decode($comment); echo count($testdata); $kekka=''; // ループ処理 foreach( (array)$testdata as $key){ if ($testdata['name']=='item001'){ $kekka+=''; } if ($testdata['name']=='item002'){ $kekka+=''; } if ($testdata['name']=='item003'){ $kekka+=''; } if ($testdata['name']=='item004'){ $kekka+=''; } } echo $kekka; ?>
エステ名体験価格サービス
スリムビューティーハウス○○○円ここにショップ名を入力
あ○○○円○○○円ここにショップ名を入力
い○○○円○○○円ここにショップ名を入力
う○○○円○○○円ここにショップ名を入力